image Fisioterapia. Osteopatia. Ones de xoc

TÈCNIQUES FISIOTERAPIA

Ones de Xoc Extracorpòries

image

La teràpia amb ones de xoc és una de les teràpies més efectives pel tractament del dolor crònic de l’aparell locomotor. Les ones de xoc són ones acústiques que transporten gran energia fins el punt del dolor, estimulant processos de cicatrització, regeneració i reparació dels teixits i tendons. Molt freqüent en Fisioteràpia, Ortopèdia i Medicina Esportiva. La teràpia per ones de xoc a més de la seva efectivitat en trastorns crònics és també altament eficaç en els trastorns aguts dels teixits tous en la medicina esportiva. Estudis recients demostren la eficàcia en la curació de la distensió muscular, reduïnt considerablement l’intèrval de recuperació permetent la tornada a l’esport més ràpidament.

image

Links informatius sanro.com | ondasdechoque.eu | btlmed.es
Material audiovsual de BTLmedical

 • BENEFICIS
 • ESTÀ INDICADA
 • Teràpia no invasiva.
 • Ràpid i efectiu alleujament del dolor.
 • Restabliment de la mobilitat.
 • Només són necessaris entre 4 i 5 tractaments.

 • Tendinopaties calcificades.
 • Fascitis plantar, esperó calcani.
 • Tendinopatia Aquilea.
 • Tendinopatia Rotuliana.
 • Sindrome femoro-patelar
 • Trocanteritis.
 • Dolor a l’engonal.
 • Epicondilitis i Epitrocleitis.
 • Tendinopatia Supraspinós.
 • Sindrome subacromial.
 • Artrosis grau I.
 • Punts gallet miofascials.
 • Cicatrius fibròtiques musculars.
 • Distensió muscular.
 • Dolor lumbar, sacroiliac, dorsal i cervical